WCDO - Nadzieja wspólczesnej medycyny - Oxetic Medical system

tel: 32 440-99-88 / 731-161-444

Literatura


Książki, których autorem i współautorem jest dr n. med. Adam Kwieciński:

– „Reishi – nadzieja współczesnej medycyny” – pod redakcją Adama Kwiecińskiego

– „Reishi – Ganoderma lucidum – właściwości lecznicze” – pod redakcją Adama Kwiecińskiego i Marka Siwulskiego

– „Lakownica lśniąca Ganoderma lucidum – biologia, uprawa i właściwości lecznicze